12e Rondetafelbijeenkomst 'Misbruik van Unierecht na de Deense zaken'

woensdag 10 november 2021
& donderdag 11 november 2021
Activiteit: 
Rondetafelbijeenkomst
Inleider(s): 
Zie programma
Tijdsduur: 
Dag 1 van 13.45 uur tot 17.30 uur; dag 2 van 9.00 uur - 15.15 uur
Locatie: 
Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
7,5

Op 10 en 11 november 2021 kunt u deelnemen aan de twaalfde Rondetafelbijeenkomst van de sectie Europees Fiscaal Recht. De bijeenkomst heeft als titel ‘Misbruik van Unierecht na de Deense zaken'. Conferentieleiders zijn Niek de Haan (Belastingadviseur BDO) en Frederik Boulogne (Belastingadviseur BDO en docent Universiteit van Amsterdam)

Tijdens de Rondetafelbijeenkomst komen onderstaande onderwerpen aan bod*:

  • A Danish view on de BO cases
  • Limitation of holding companies for intra-EU dividends: an end to tax avoidance
  • Abuse of EU law - Reflections
  • Actualiteiten dividendbelasting
  • Bilateral Investment Treaty Shopping
  • Ontwikkelingen bij de bestrijding van btw-misbruik
  • De vernieuwde rulingpraktijk: praktijkervaringen
  • The ECJ’s Decisions in the Danish “Beneficial Ownership” Cases: Impact on the Reaction to Tax Avoidance in the European Union
  • Underkill en overkill bij de bestrijding van misbruik
  • Actualiteiten

Voor meer informatie over de onderwerpen en de inleiders zie het programma.  

* De eerste dag en een deel van de tweede dag van deze rondetafebijeenkomst zal in het Engels worden gehouden.

CoronaCheck
De locatie volgt de instructies van de overheid op. Bij toegang wordt aan elke gast gevraagd om een coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck-app of geprint op papier) en een geldig legitimatiebewijs te laten zien. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. Een negatieve zelftest is geen geldig bewijs. Via www.testenvoortoegang.org kunt u een gratis test aanvragen. Binnen één uur is de uitslag bekend. De ophaalcode van de negatieve testuitslag is in te vullen in de CoronaCheck-app. Bij deze locatie geldt op dit moment dat als u in het hotel blijft overnachten (omdat het een tweedaagse bijeenkomst is), u op de tweede dag niet opnieuw een testbewijs hoeft te overhandigen.

Selectie deelnemers
De groepsgrootte van de Rondetafelbijeenkomst bedraagt twintig personen (uitsluitend NOB-leden).  Het maximum aantal deelnemers per kantoor bedraagt twee. Dit geldt ook voor het aantal bedrijfsfiscalisten. Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. De NOB behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten.

Kwaliteit deelnemers
De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende bijeenkomst. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over een zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

LET OP: Afwijkende aanmeldingsprocedure
Aanmeldingen voor de Rondetafelbijeenkomst ontvangen wij graag uiterlijk 20 oktober 2021 via uw persoonlijke pagina  of per mail aan peprogramma@nob.net. De aanmelding dient vergezeld te zijn van een korte beschrijving van uw werkzaamheden op het gebied van Europees Fiscaal Recht of het specifieke thema. Over toelating tot de Rondetafelbijeenkomst beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleiders. De kosten van de bijeenkomst bedragen € 895,- (excl. btw, inclusief lunch, diner en overnachting).

Annulering (na toelating) is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de bijeenkomst mits het een gekwalificeerde deelnemer betreft. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Het aanmeldingsformulier kan onder aan deze pagina worden gedownload. Aanmeldingen die via de persoonlijke pagina worden ingediend worden pas in behandeling genomen als een kort CV per mail gericht aan peprogramma@nob.net is ontvangen. 

Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.