Aanmelden donateurschap

Het donateurschap van de NOB staat open voor belastingadviseurs die in het buitenland werken en zich in hun beroepsuitoefening niet hoofdzakelijk op het Nederlandse belastingrecht richten. Ze moeten wel voldoen aan alle overige eisen voor het NOB-lidmaatschap. NOB-leden die voor een periode van drie jaar of korter worden uitgezonden kunnen, na daartoe verkregen dispensatie van de Commissie van Beoordeling, NOB-lid blijven.

Donateurs ontvangen het verenigingsblad Orde en de elektronische nieuwsbrief Orde.net, kunnen het jaarcongres bijwonen, hebben toegang tot het besloten deel van de NOB-website en kunnen (onder voorwaarden) gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden die de NOB aanbiedt.

Donateurs betalen € 240,- per jaar. Personen die op of na 1 juli van het betreffende jaar donateur worden betalen de helft van het jaarbedrag.  

Voor de aanmelding moet gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde Aanmeldingsformulier donateur NOB.doc.