U bent hier

Aanvraag doorlopende machtiging FD mogelijk vanaf 1 september 2021

25 augustus 2021

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van signalen uit de praktijk in overleg met o.a. diverse beroepsorganisaties en softwareleveranciers de mogelijkheid onderzocht voor invoering van een doorlopende machtiging. Vanaf 1 september aanstaande is het mogelijk hiervan gebruik te maken voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Dat vergt weliswaar eenmalig een additionele administratieve handeling maar is zeker een administratieve lastenverlichting op de lange termijn.

 

Achtergrond/aanleiding

Jaarlijks stuurt de Belastingdienst naar alle belastingplichtigen waarvan een machtiging is geregistreerd brieven om deze machtiging voort te zetten ‘opt-out brieven’ . Vaak zorgen deze brieven voor verwarring bij de cliënten bovendien worden er steeds meer vraagtekens geplaatst bij deze verzending van jaarlijks ruim meer dan 1 miljoen papieren brieven.

Al jaren praten de beroepsorganisaties met de Belastingdienst om verbetering aan te brengen in deze machtigingen procedure. Dit bleek een lastige materie.

Doorlopende machtiging

Het systeem van de doorlopende machtiging bij de Belastingdienst en Logius is beschikbaar vanaf 1 september. Alleen kan er pas daadwerkelijk gebruik van gemaakt worden als de softwareleverancier van een fiscaal dienstverlener de module voor de aanvraag ingebouwd heeft in zijn softwarepaketten.

Naar verwachting zullen de meeste softwareleveranciers dit voor half november gerealiseerd hebben. Op de website van iedere softwareleverancier zullen hierover mededelingen geplaatst worden.

De machtiging kan worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting en / of vennootschapsbelasting en moet worden aangevraagd per belastingplichtige en per belastingmiddel. Hiermee vervalt de jaarlijkse machtigingsbrief. Voor alle drie de middelen gaat het dan on de Service Berichten Aanslag (SBA), voor de IB komt daar de VIA bij.

De doorlopende machtiging zal niet zoals de huidige machtigingen één jaar  gelden maar wordt in looptijd onbeperkt. Uiteraard is de machtiging wel opzegbaar.

Fiscaal dienstverleners kunnen in het najaar via het gebruikte softwarepakket beginnen met het aanleveren van cliëntengegevens aan de Belastingdienst (via Logius) die dan naar de betreffende belastingplichtige ‘opt-in’ brieven zal sturen. De cliënten moeten deze opt-in brief doorgeven aan hun adviseur zodat deze de doorlopende machtiging dan kan activeren. Indien dit voor 1 december gebeurt werkt de doorlopende machtiging voor de VIA 2021 en voor SBA’s vanaf 2023.  Dit is een éénmalig proces. In de toekomst zullen ook geen jaarlijkse ‘opt-out’ brieven meer verzonden worden.

Voor die cliënten waarvoor de 1 december datum niet gehaald wordt zal de VIA 2021 nog op de oude wijze moeten worden aangevraagd.

Het heeft derhalve nadrukkelijk voordelen zo snel mogelijk met de doorlopende machtiging aan de slag te gaan.

Voor de SBA voor belastingjaar 2022 gaat nog éénmalig een ronde lopen conform de afgelopen jaren (‘reguliere MAU-campagne’) .

Eenmalige toename administratieve lasten

Fiscaal dienstverleners die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken worden eenmalig geconfronteerd met een extra administratieve last nu voor iedere cliënt en per middel een aanvraag moet worden ingediend. Dat is arbeidsintensief en tijdrovend. Het weegt echter zeker op tegen de administratieve lastenverlichting op de lange termijn.

Meer informatie?

Op 25 augustus heeft de Belastingdienst een bericht op haar website en op het platform voor fiscaal dienstverleners gepubliceerd. Ook Logius heeft op deze datum een bericht over de doorlopende machtiging op haar website gepubliceerd. Daarin wordt de werkwijze en de termijnen nader toegelicht.