U bent hier

Aanvulling inzake heffingsrente

10 november 2009

Mededeling van de Belastingdienst in aanvulling op het bericht van 4 november jl. op de website van de Belastingdienst inzake de recente uitspraak van de Hoge Raad over de heffingsrente:

  1. Het arrest omvat alleen de door de belastingplichtige te betalen heffingsrente op aanslagbelastingen.
  2. Het arrest heeft betrekking op de aanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, vennootschapsbelasting en Successie&Schenking.
  3. De achtergrond van het heffingsrentearrest is dat de Belastingdienst de interne processen op orde moet hebben en dat bij procesverstoringen de Belastingdienst zelf de lasten draagt.
  4. Te betalen heffingsrente wordt door de Belastingdienst beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de aangifte of aanvulling op de aangifte.
  5. Bij correcties op de ingediende aangifte of aanvulling aangebracht in de aanslagregeling, wordt heffingsrente berekend over het gecorrigeerde bedrag en dan teruggerekend tot het moment van start berekening heffingsrente (thans is dat 1 juli; vanaf 2010 wordt het 1 januari).
  6. Er vindt geen beperking plaats op te vergoeden heffingsrente.
  7. De Belastingdienst opent de poort voor aangevers zo vroeg mogelijk na afloop van het kalenderjaar. Verwerking van de aangiften in een voorlopige aanslag vindt plaats vanaf medio maart. 
  8. Na correctie vindt er geen vergoeding van rente over terug te betalen heffingsrente plaats.
  9. Door de terugbetaling van heffingsrente ontstaat geen nieuwe bezwaar -  en beroeptermijn tegen de aanslag.
  10. Er is geen sprake van kostenvergoeding in geval er toch bezwaar gemaakt wordt.