Actualiteiten in het ondernemingsrecht (online)

donderdag 11 februari 2021
Activiteit: 
PE-cursus (online)
Inleider(s): 
prof. mr. C.A. Schwarz en prof. mr. D.F.M.M. Zaman
Tijdsduur: 
van 13.00 uur tot 17.40 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
4

Op donderdag 11 februari 2021 kunt u deelnemen aan de ONLINE PE-cursus Actualiteiten in het ondernemingsrecht.

In de cursus zullen de actuele ontwikkelingen op het brede terrein van het ondernemingsrecht worden behandeld, van personenvennootschap via vereniging en stichting tot de beursvennootschap. Daarbij komen de relevante wetgeving en jurisprudentie aan de orde. Onderwerpen waar aandacht aan zal worden besteed zijn:

 • Governance issues
 • Beslissing/Besluit/Vertegenwoordiging
 • Vernietiging besluitvorming
 • Het Vennootschappelijk Belang als richtsnoer voor handelen van bestuur en toezicht
 • Concernverhoudingen en jaarrekeningenrecht
 • Tegenstrijdig belang
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Beperking Toonderaandelen
 • One tier en two tier board
 • Structuurregime
 • Personenvennootschappen
 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Certificering van aandelen en stemrechtloze aandelen
 • Fondsen voor Gemene Rekening
 • Dividenduitkeringen
 • Aandelensoorten en conversie van aandelen
 • Joint venture- en Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Juridische fusie en splitsing
 • Europees ondernemingsrecht (in het bijzonder Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen)

Er is volop ruimte voor het behandelen van vragen. Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 260,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.