U bent hier

Afwijkend annuleringsbeleid cursussen verlengd tot en met september - update corona

14 augustus 2020

Onderstaande informatie is van toepassing op cursussen/bijeenkomsten die worden aangeboden in de beroepsopleiding en de Permanente Educatie.

In juli is weer een start gemaakt met het geven van cursussen op locatie. De meeste cursisten zijn, zoals uit de evaluaties blijkt, erg blij dat ze weer, op gepaste afstand, bijeen kunnen komen. Zo lang de corona richtlijnen dit toelaten, blijven wij cursussen op locatie aanbieden. Daarbij benadrukken wij wel dat niemand zich, gezien de coronacrisis, verplicht moet voelen om aan een cursus op locatie deel te nemen. Vraag ook bij de eigen organisatie na of er wel cursussen op locatie in groepsverband gevolgd mogen worden.

Ondertussen gaan we ervaringen opdoen met het geven van online cursussen in augustus. Zo kunnen we, als de situatie daar om vraagt, sneller overschakelen op een online-variant.

Kosteloos annuleren
We hebben verder besloten dat we het beleid, dat jullie in de maanden juli en augustus cursussen kosteloos kunnen annuleren, verlengen tot en met 30 september. Hierdoor kan men, als dat nodig blijkt, een cursus die in augustus of september plaatsvindt, nog tot op de dag (deadline is het aanvangstijdstip van de cursus) zelf kosteloos annuleren. We stellen het daarbij wel op prijs dat men in dat geval de annulering zo snel mogelijk doorgeeft. Wij kunnen dan nog op zoek naar een plaatsvervanger of een arrangement tijdig annuleren bij de locatie zodat we onze kosten zoveel mogelijk beperken. Komen er te veel annuleringen, dan behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren.

We brengen wel  kosten in rekening als men:

  • de voorbereidingsopdracht niet op tijd inlevert (niet van toepassing op de Permanente Educatie)
  • wordt afgewezen voor een cursus (niet van toepassing op de Permanente Educatie)
  • zonder bericht niet aanwezig is op een cursus
  • een cursus die na 30 september plaatsvindt annuleert (het reguliere annuleringsbeleid wordt dan gehanteerd)

Belangrijke richtlijnen en adviezen
Samen kunnen we helpen om corona zoveel mogelijk onder controle te houden, waardoor we cursussen op locatie kunnen blijven aanbieden. We vragen cursisten daarom om zich aan alle richtlijnen en adviezen van de overheid te houden. Als men twee weken voor de cursusdatum in het buitenland geweest, volg dan in dat geval het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken op voor het land of gebied waaruit men vertrokken is. Ook als men geen klachten heeft, die lijken op corona of als uit een test blijkt dat men geen corona heeft. Vanzelfsprekend gaan wij er ook vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en niet aan een cursus deelneemt bij corona gerelateerde gezondheidsklachten. Ook wanneer gezinsleden klachten hebben, gaan we ervan uit dat men de cursus annuleert.

Gedragsregels tijdens de cursus
Ook de locaties treffen allerlei maatregelen om te voldoen aan de richtlijnen zoals de 1,5m maatregel. We doen daarbij ook een dringende oproep aan de cursisten om zich daaraan te houden. Voor ieders gezondheid. Blijf dus de 1,5 meter afstand aanhouden, ook in de pauzes! Geef en gun elkaar de ruimte en respecteer de 1,5m maatregel.