ATAD 1 en ATAD 2 (incl. het Consultatiedocument)

dinsdag 17 april 2018
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. S.R. Pancham en mr. dr. M.F. de Wilde
Tijdsduur: 
van 09.45 tot 17.15 uur
Locatie: 
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

De ontwikkelingen in het Anti-BEPS dossier volgen elkaar snel op. Wat zijn de nieuwe inzichten rond ATAD 1, de gevolgen van ATAD 2 en het Consultatiedocument?

Op 17 april 2018 organiseert de NOB een verdiepingscursus waarin deze vragen centraal staan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Korte schets achtergrond ATAD 1 en ATAD 2
  • Bespreking van ATAD 1 en ATAD 2 en de Nederlandse ATAD 1 concept-implementatiewetgeving zoals opgenomen in het Consultatiedocument
  • De CFC regeling (inclusief het Consultatiedocument)
  • De earningsstrippingmaatregel (inclusief het Consultatiedocument)
  • De antimisbruikmaatregel (GAAR)
  • De antihybridmaatregelen (impact op CV/BV structuren en andere situaties in de praktijk die mogelijk geraakt zullen worden)
  • De gevolgen voor het Nederlandse vestigingsklimaat / multinationals

Docenten zijn mr. S.R. Pancham (KDPS International Tax Counsel en Radboud Universiteit) en mr. dr. M.F. de Wilde (Loyens & Loeff en Erasmus Universiteit Rotterdam).

Een casusgerichte aanpak zorgt voor concrete aansluiting bij de praktijk. Omdat de nadruk ligt op actuele ontwikkelingen, is deze cursus ook geschikt voor leden eerder de cursus ‘Anti-BEPS Richtlijn’ of ATAD 1 en ATAD 2 hebben gevolgd.

Deze cursus richt zich op NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de advisering van multinationals. Aspirant-leden kunnen niet deelnemen.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits de vervanger kwalificeert voor de cursus. In dat geval is wel € 50,- aan administratiekosten verschuldigd.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.