U bent hier

Bestuursleden gevraagd voor klankbordgroep ‘Kantoren met minder dan 15 NOB-leden’

01 maart 2019

Sinds vijf jaar bestaat de klankbordgroep ‘Kantoren met minder dan 15 NOB-leden’. De groep voorziet het bestuur van relevante informatie over de specifieke en meer algemene onderwerpen en dilemma’s waarmee kleinere kantoren in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Tot nu toe kwamen onder meer aan de orde: het NOB-lidmaatschap als ‘keurmerk’, de Beroepsopleiding en de Permanente Educatie, regulering van belastingadviseurs, tax control framework, horizontaal toezicht en het fiscale investeringsklimaat. Het bestuur geeft de klankbordgroep regelmatig feed back over wat het met de verkregen informatie wil doen of heeft gedaan. Voorop staat dat de belangen van de kleine kantoren net zo goed behartigd moeten worden als die van de middelgrote en grote. Binnenkort komen in de klankbordgroep twee plaatsen vrij. Kantoren waar minder dan 15 NOB-leden werken die belangstelling hebben om aan de groep deel te nemen kunnen zich uiterlijk 21 maart aanmelden bij d.hoogendoorn @nob.net. Bij ruime belangstelling beslist het bestuur welke kantoren – voor een periode van twee jaar – tot de klankbordgroep kunnen toetreden. 

 

De klankbordgroep is nu als volgt samengesteld:

 

 • mr. P.J.L. Asjes (AsjesBisseling, voorzitter)
 • mr. A.S.M. van Balen (Dudok Bouw en Vastgoedrecht)
 • mr. J. van den Beldt (Advocaten- en Belastingadvieskantoor Van den Beldt)
 • mevrouw mr. L.A. Bource (Bource-Snikkenburg)
 • mr. drs. B. Broen (Ruitenburg adviseurs & accountants)
 • mr. dr. C.G. Dijkstra (The Watermill Tax Consultants)
 • mr. P. Drubbel (STP Tax Lawyers)
 • mr. J.L.A.M. de Jong (Financieel Fiscaal Buro Jan de Jong)
 • mevrouw mr. E.M. Röben (De Monchy & Röben Fiscaal Advies)
 • mr. J.W. Rompen (Linklaters LLP)
 • mr. M.L. Veldhuijzen (Dentons Boekel)
 • drs. M.A. Wiebes (TEKZ Belastingadviseurs)