U bent hier

Blog: Impact nieuwe leidraad FATCA/CRS op familiefondsen

07 juni 2021

 

Door de wijziging van de Leidraad FATCA/CRS (5 oktober 2020, nr. 2020-21259) kunnen familiefondsen kwalificeren als financiële instelling en worden zij geconfronteerd met bijbehorende (administratieve) verplichtingen. FATCA staat voor de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act en CRS voor de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard. In deze blog lichten NOB-leden Bert van der Poel (Loyens & Loeff), Robert Jan Meindersma en Pjotr Anthoni (PwC), Lu‑Shen Qua (EY) en Tom Noë (KPMG Meijburg & Co) toe waarom het van belang is dat NOB-leden op de hoogte zijn van deze wijziging van de Leidraad FATCA/CRS. 

Wijziging in de Leidraad FATCA/CRS belangrijk voor de praktijk 
Onder de oorspronkelijke tekst van de Leidraad FATCA/CRS hoefden bepaalde beleggende entiteiten met een (zeer) beperkte groep van onmiddellijke en middellijke aandeelhouders of participanten die behoren tot één familie niet als ‘financiële instelling’ te worden gekwalificeerd. De familiefondsen die onder deze uitzondering vielen, hadden geen verplichting om zich voor de FATCA en CRS bij de Amerikaanse IRS, respectievelijk de Nederlandse belastingdienst te registreren en hoefden ook geen jaarlijkse FATCA/CRS-rapportage aan te leveren. Door de wijziging van de Leidraad FATCA/CRS kunnen familiefondsen mogelijk wel kwalificeren als financiële instelling, met bijbehorende registratie-, cliënt-due‑diligence- en rapportageverplichting. 

Als het familiefonds door de wijziging van de Leidraad FATCA/CRS als financiële instelling moet worden aangemerkt, dan heeft dat ook gevolgen voor het ‘self-certification formulier’ dat het familiefonds zelf heeft afgegeven bij andere financiële instellingen, zoals banken, beleggingsfondsen en vermogensbeheerders. 

De Leidraad FATCA/CRS is op dit punt aangepast, omdat het OESO Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes had aangegeven dat de Nederlandse benaderingswijze in strijd is met de internationale standaard. Voor Nederland is de wijziging van de Leidraad FATCA/CRS dan ook onvermijdelijk om aan de internationale standaard te voldoen. 

Impact familiefondsen 
Familiefondsen moeten nagaan of zij cliënt-due-diligence- en rapportageverplichtingen hebben onder FATCA/CRS en of zij zich moeten registreren bij de Amerikaanse IRS en/of de Nederlandse belastingdienst. De wijziging van de Leidraad FACTA/CRS heeft terugwerkende kracht tot 23 juni 2020. Dit betekent dat wanneer het familiefonds tot de conclusie komt dat er een FATCA/CRS-rapportageverplichting is over het jaar 2020 omdat ten minste één van de participanten een US Person is of een inwoner is voor belastingdoeleinden in één van de meer dan 100 CRS participerende landenuiterlijk 31 juli 2021 aan de Belastingdienst moet worden gerapporteerd. 

Over deze wijziging van de Leidraad FATCA/CRS is niet breed gecommuniceerd en zij staat bij veel familiefondsen en belastingadviseurs dan ook onvoldoende op de radar. Het is echter van belang om samen met je cliënten op korte termijn na te gaan of er FATCA/CRS-verplichtingen zijn voor hun familiefonds. Familiefondsen worden actief geconfronteerd met hun FATCA/CRS-status wanneer banken, vermogensbeheerders of andere financiële instellingen hen benaderen om na te gaan of het self-certification formulier nog steeds up-to-date en correct is. Het is dan van belang dat je als adviseur de context kent en de cliënt daar verder mee kunt helpen, desnoods door te verwijzen naar een collega-specialist. 

Robert Jan Meindersma, Lu-Shen Qua, Bert van der Poel, Tom Noë en Pjotr Anthoni