U bent hier

Brief einde 1e drie maanden bijzonder uitstel / communicatie koepelvertegenwoordigers FD

28 juli 2020

Hieronder volgt de letterlijke tekst van het bericht dat de belastingdienst ons zond met het verzoek om het met de leden te delen.

BERICHT VAN DE BELASTINGDIENST

Dit bericht betreft een verzending van brieven aan ondernemers van wie het bijzonder uitstel van betaling in het kader van corona afloopt.

Aanvullende informatie
Sinds maart is voor ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling beschikbaar voor ongeveer 20 belastingmiddelen en accijnzen. Via een online formulier of per brief kunnen ondernemers of hun vertegenwoordigers in eerste instantie voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling krijgen. Wanneer deze 3 maanden niet toereikend is, is het mogelijk om dit bijzonder uitstel te verlengen. Hierbij wordt gevraagd om aan te geven hoe de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op de belastingschuld. Daarnaast wordt aan de ondernemer gevraagd te verklaren dat deze er alles aan doet om de liquiditeitspositie van de onderneming te behouden of te versterken. Dit betekent dat de onderneming geen dividend uitkeert, geen eigen aandelen inkoopt en over het jaar 2020 geen bonussen aan bestuur of directie worden uitgekeerd. Wanneer bij de aanvraag voor 3 maanden bijzonder uitstel sprake is van een belastingschuld van € 20.000 of meer, wordt gevraagd om een liquiditeitsprognose en een derde verklaring.

Inmiddels is voor veel ondernemers het moment nabij dat de 3 maanden bijzonder uitstel voorbij zijn of dat dit moment snel nadert. Om de ondernemer - maar ook de fiscaal dienstverlener en intermediair - te informeren over de mogelijkheden heeft de Belastingdienst een brief opgesteld. Deze brief is bijgevoegd. Omdat een eerdere versie van de brief vragen heeft opgeleverd over het in één keer moeten terugbetalen van de openstaande belastingschuld wanneer het bijzonder uitstel is verlopen, is de brief op dit punt verduidelijkt. Ook ondernemers die eerder bericht hebben gekregen van de Belastingdienst over het naderende einde van 3 maanden bijzonder uitstel van betaling, krijgen deze brief toegezonden. Daarom zijn er bij deze aankondiging van de brief twee versies: naast de brief met een (eerste) aankondiging is ook een herhaalbrief bijgevoegd.

In de brief wordt ook aangekondigd dat ondernemers die gebruik maken van bijzonder uitstel na de zomer een nieuwe brief krijgen met daarin in voorstel om de belastingschuld terug te betalen. Ook wanneer er verlenging van bijzonder uitstel wordt aangevraagd, is het mogelijk om een deel van de belastingschuld of (nieuwe) betalingsverplichtingen te voldoen. Wanneer de ondernemer er voor kiest om na de eerste 3 maanden bijzonder uitstel geen verlenging aan te vragen, wordt de ondernemer geacht de nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen. Voor de openstaande belastingschuld waarvoor 3 maanden bijzonder uitstel is verleend en voor schulden met een betaaldatum vóór maart 2020 komt zoals gezegd na de zomer een brief met een betalingsvoorstel.

De Belastingdienst wil ondernemers in deze lastige tijden vanwege de coronacrisis op een passende manier ondersteunen en informeren. Deze brief is daarbij een middel. Zodra er meer informatie bekend is over bijzonder uitstel of het betalingsvoorstel dat ondernemers na de zomer wordt gedaan, zal de Belastingdienst hierover aanvullend communiceren via belastingdienst.nl/coronavirus, forum fiscaal dienstverleners en social media.

Verzoek om dit bericht te delen met jullie leden. Deze informatie wordt tevens gepubliceerd op Forum FD.