Capita Selecta Omzetbelasting

maandag 09 november 2020
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx en prof. dr. R.A. Wolf
Tijdsduur: 
09.45 uur tot 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op 9 maart 2020 vindt de cursus Capita Selecta Omzetbelasting plaats, bestemd voor Btw-specialisten. Doel van de cursus is verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis in directe samenhang met de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Onroerend goed
  • Quick fixes
  • E-commerce en regelingen voor platforms
  • Aftrek voorbelasting
  • Kleineondernemersregeling
  • Fraude en misbruik
  • Ondernemerschap en fiscale eenheid
  • Andere actualiteiten

Docenten zijn prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx (BDO, bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, universitair docent Universiteit Leiden) en prof. dr. R.A. Wolf (Baker & McKenzie en universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen). 

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.