Congresbundel 'de Fiscale slagkracht van Nederland'

15 juni 2011

In de presentaties en discussies tijdens dit jaarcongres werd onder meer het Nederlandse investeringsklimaat van diverse kanten belicht. In het tweede deel van de middag vonden negen break out sessies plaats, geleid door vooraanstaande fiscalisten. Diverse aspecten die internationaal van belang zijn voor de fiscale positie van Nederland zijn in deze sessies aan de orde gekomen.
De congresbundel bevat de verslagen van de negen sessies.
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

  • Nederland als vestigings- en distributieland
  • internationale aspecten van de werkkostenregeling
  • de keten- en inleningsaansprakelijkheid en de estate planning
  • de nieuwe bank tax
  • de invloed op het formele belastingrecht
  • CCCTB of CCCTP
  • tax assurance
  • het nieuwe Nederlandse verdragsbeleid en tax competition. Deze congresbundel bevat de
    verslagen van de negen sessies.