Congresbundel 'Herziening belastingstelsel; Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts?'

02 juni 2010

Centraal in de presentaties en de discussies tijdens dit jaarcongres stond het in april 2010 verschenen rapport Continuïteit en vernieuwing van de Studiecommissie Belastingstelsel onder leiding van prof. mr. S. van Weeghel. In het tweede deel van de middag vonden negen break out sessies plaats, geleid door vooraanstaande fiscalisten. Per belastingsoort zijn de gevolgen van een herziening van ons belastingstelsel aan de orde gekomen. De congresbundel bevat de verslagen van de negen sessies. het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

  • formeelrechtelijke regels
  • de Successiewet
  • dividendbelasting
  • ondernemersbelastingen
  • vlaktaks
  • internationaal balastingrecht
  • btw
  • loonheffingen
  • hervonmingsdrift op fiscaal terrein