Congresbundel 'Leemten in de fiscale rechtsbescherming'

11 oktober 2006
De congresbundel ‘Leemten in de fiscale rechtsbescherming’ is verschenen ter gelegenheid van het jaarcongres 2006 van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Het onderwerp voor het jaarcongres 2006 is Rechtsbescherming en de fiscus. De bundel bevat drie interviews met Tweede-Kamerleden en acht artikelen die het onderwerp ‘Fiscale rechtsbescherming’ in al zijn facetten en vanuit diverse gezichtspunten behandelen. Met name wordt ingegaan op de kwaliteit van de fiscale rechtsbescherming en op welke wijze in de toekomst de rechtsbescherming voor belastingplichtigen kan worden uitgebreid en verbeterd. De artikelen zijn geschreven door auteurs die zich in de rechtspraktijk regelmatig met deze materie bezighouden.

In de interviews geven de Tweede-Kamerleden Ferd Crone, Ineke Dezentjé Hamming en Nicolien van Vroonhoven hun mening over (eventuele) lacunes die in de fiscale rechtsbescherming van belastingplichtigen zouden bestaan. Eveneens wordt in deze interviews nader ingegaan op het initiatiefwetsvoorstel van Crone en Dezentjé Hamming dat de mogelijkheid biedt om controlehandelingen van de Belastingdienst vooraf te laten toetsen door de rechter.