Congresbundel 'Nederland, financieel centrum?'

01 juni 2008

De congresbundel 'Nederland, financieel centrum?' bevat acht bijdragen van verschillende auteurs over het thema van het NOB-jaarcongres 2008. De auteurs behandelen vanuit verschillende gezichtspunten één centrale vraag: hoe kan Nederland zich profileren als fiscaal aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse bedrijven? Aan de orde komen onder meer het Nederlandse verdragsbeleid, financiële vrijstellingen in de btw, het bestrijden van misbruikconstructies, Nederland als pensioenland en private equity.