U bent hier

Coulant handhavingsbeleid Wwft m.b.t. objectieve indicator die in 2018 is ingevoerd

21 maart 2019

Sinds 25 juli 2018 geldt voor onder de Wwft vallende instellingen (zoals belastingadviseurs) een nieuwe objectieve indicator: Instellingen moeten alle transacties melden van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een door de Europese Commissie aangewezen derde-hoogrisicoland.

Bij de invoering van die objectieve indicator werd verondersteld dat dit soort meldingen FIU-Nederland zou helpen bij het analyseren van de ongebruikelijke transacties met betrekking tot (rechts)personen die woonachtig of gevestigd zijn in derde-hoogrisicolanden. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. FIU-Nederland wordt overstroomd met zinloze meldingen op basis van deze objectieve indicator. De wetgever wil daarom de objectieve indicator weer schrappen en is daarover een consultatie gestart.

Het Bureau Financiëel Toezicht, toezichterhouder voor de Wwft op onder meer belastingadviseurs, zal “coulant handhaven” tot het schrappen van de betreffende objectieve indicator een feit is.

Zie: Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen