De NOB stelt Commissaris Wetsvoorstellen aan

30 juni 2004

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft mr. G.J. (Jan) Schut, voormalig voorzitter van de belastingadviesmaatschap van Ernst & Young, benoemd tot Commissaris Wetsvoorstellen. Schut heeft ondermeer als taak de fracties van de politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer zo goed mogelijk inzicht te bieden in de inhoud en strekking van de uitgebreide commentaren die de NOB levert op fiscale wetsvoorstellen.

Doel van de NOB-commentaren is een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke fiscale wetgeving, waarin helderheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voorop staan. In brede kring worden de NOB-commentaren geprezen vanwege hun kwaliteit. Oud-staatssecretaris van Financiën Vermeend zei ooit over de commentaren: 'Ze komen me niet altijd uit, maar ze getuigen wel van grote technische deskundigheid.'

Schut begint aan zijn taak op een moment dat de contacten tussen NOB en het ministerie van Financiën geïntensiveerd worden. Sinds vorig jaar november heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met als doel de verhouding tussen Orde en ministerie effectiever te maken. De wetscommentaren spelen daarbij een belangrijke rol. Uitvloeisel van het overleg is ook dat de NOB al in een zeer vroeg stadium betrokken wordt bij de herziening van de Wet op de vennootschapsbelasting, waarmee kort geleden een aanvang is gemaakt.

Meer informatie bij Jan Schut, tel. 020 51 41 880 of bij Prof. dr A.H.M. (Ton) Daniels, voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen, tel. 020 - 51 41 880.

Amsterdam, 30 juni 2004