U bent hier

Delegatie uit Commissie Beroepszaken overlegt met Belastingdienst over handhavingsconvenanten

10 juli 2009

Een delegatie uit de Commissie Beroepszaken voerde op 30 juni 2009 overleg met de Belastingdienst naar aanleiding van de trend dat steeds meer (groepen van) belastingadvieskantoren handhavingsconvenanten sluiten met de belastingdienst. Daarbij speelt het risico dat deze convenanten onderling verschillen wat betreft de positie van de belastingadviseur. Theo Poolen, lid van het Managementteam van de Belastingdienst, zegde toe binnenkort met twee standaardconvenanten te komen: één voor ondernemingen en één voor intermediairs. Inhoudelijk zullen die modellen overigens beknopt zijn en zich beperken tot het bevestigen van het wederzijds vertrouwen en de noodzaak van transparantie aan beide kanten. Als de standaardconvenanten gepubliceerd zijn zal de NOB ze becommentariëren.

Ook de kans dat een belastingadviseur als "medepleger" van het doen van een onjuiste aangifte een bestuurlijke boete opgelegd krijgt (Vierde Tranche Awb) kwam aan de orde. Er is geen reden voor ongerustheid, meent Theo Poolen. Financiën heeft namelijk een speciale procedure opgesteld. De aanslagregelende inspecteur die een belastingadviseur een boete wil opleggen moet daarvoor vooraf toestemming krijgen van de voorzitter van de betreffende belastingregio én van het Team Particulieren en Formeel Recht van het ministerie van Financiën. Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is daarvoor op 25 juni aangepast (artikel 2, lid 2).

Voor meer informatie zie Exposé.net 2009/nr. 12, Vijf vragen aan ... Dick Barmentlo.