Digitale Economie vanuit TP-perspectief (online)

woensdag 25 november 2020
Activiteit: 
PE-webinar
Inleider(s): 
J.T. van Egdom, drs. B.E. Middelkoop, mr. E.A. Visser en mr. J.J.G. van der Zwaan
Tijdsduur: 
van 15.30 - 17.40 uur
Locatie: 
webinar
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
2

Op 25 november organiseren we, samen met de sectie Transfer pricing (TP), het PE-webinar ‘Digitale Economie vanuit TP-perspectief’. Tijdens dit webinar wordt u door vier deskundigen twee uur bijgepraat over de dilemma’s rond de voorstellen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) voor belastingheffing rond digitale economie vanuit een transfer pricing-invalshoek.

Edwin Visser (PwC) en Hans van Egdom (Ministerie van Financiën) gaan daarbij in op de actualiteiten over Pijler 1 en Pijler 2 van het werkplan van de OECD en de verdere ontwikkelingen. Bert Middelkoop (PwC) en Jimmie van der Zwaan (Taxand) geven een toelichting op de interactie met de TP-modellen. Dagvoorzitter is Rudolf Sinx (lid bestuur Sectie Transfer Pricing, Quantera Global B.V.)

De digitalisering van de economie heeft ertoe geleid dat, gebaseerd op actuele (politieke) gedachten, landen belastinginkomsten mislopen van onder meer tech-giganten. Waar fysieke aanwezigheid momenteel een belangrijk aanknopingspunt is voor heffing, zou dat door de nieuwe OECD-voorstellen – de ‘blueprints’ van Pijler 1 - ingrijpend kunnen veranderen. Het voorgestelde nexus-begrip heeft als doel aan te sluiten op ‘market presence’. Dit raakt een brede groep internationaal actieve ondernemingen.

Dit nieuwe begrip van ‘belastbare aanwezigheid’ dreigt de huidige transfer pricing-regels van ‘value creation’ en het ‘at arms length’-beginsel te doorkruisen. De voorstellen zijn complex en berusten nog niet op consensus. Wel is al duidelijk dat als men de voorstellen invoert, deze leiden tot een verhoging van de ‘compliance burden’, met mogelijk dubbele belastingheffing, uitmondend in vele tax-disputes. Daarom kunnen de voorstellen ingrijpende gevolgen hebben voor iedereen die hiermee als bedrijfsfiscalist of als adviseur te maken krijgt.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via uw Persoonlijke Pagina of via de link onderaan deze pagina.

VOOR WIE IS DIT WEBINAR BESTEMD?
Voor alle NOB-leden met een internationale praktijk op het gebied van de directe belastingen en voor alle bedrijfsfiscalisten die bij multinationals werken. Voor meer informatie: Vijf vragen aan Rudolf Sinx Webinar ‘Digitale economie vanuit TP-perspectief’

De kosten voor deelname bedragen € 130,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 30. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Bij annulering tussen 8 en 4 weken van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om vervanging gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.