U bent hier

Eerste online belastingpoort-bijeenkomst 'belastingheffing multinationals' op 14 mei a.s.

11 mei 2020

Tijdens deze virtuele bijeenkomst staat het rapport van de Adviescommissie belastingheffing multinationals ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting” centraal.

Onder leiding van dagvoorzitter Esther van Rijswijk, gaan deskundigen uit o.a. de belastingadviespraktijk, politiek en wetenschap met elkaar in debat en belichten zij het rapport vanuit hun eigen invalshoeken.

De deelnemers gaan tijdens deze Belastingpoort in op de opdracht die is gegeven aan de Adviescommissie, de voorgestelde maatregelen en de mogelijke effecten daarvan. Vinden we weer een balans in de vennootschapsbelasting en gaan multinationals in Nederland eerlijker belasting betalen (of doen ze dat al)?

Programma

16.00 uur:
Opening door dagvoorzitter Esther van Rijswijk            
16.10 uur: 
Inleiding en toelichting op het rapport door Bernard ter Haar (voorzitter adviescommissie)
16.30 uur: 
Het rapport vanuit verschillende invalshoeken bekeken. In discussie met Anna Gunn (Gunn Tax Communication), Arnold Merkies (Tax Justice Network), Wouter Paardekooper (counsel Baker & McKenzie) en Edwin Visser (Partner PWC en bestuurslid van de NOB).
17.00 uur: 
Het rapport vanuit de politiek en wetenschap belicht. Met Pieter Omtzigt, (lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA),                            Bart Snels (lid van de Tweede Kamerfractie van GL) en Hans van den Hurk (Hans van den Hurk (Hoogleraar UM en adviseur internationale fiscale strategie voor multinationals en ontwikkelingslanden).
17.30 uur:
Sluiting

Er is gelegenheid om vooraf vragen aan de sprekers te stellen. Deze kunt u uiterlijk tot woensdag 13 mei a.s. via nob@nob.net insturen. De meest voorkomende vragen leggen we voor.

Virtueel bijwonen
Wilt u deze virtuele bijeenkomst ook volgen? Dat kan via deze link. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt de bijeenkomst ook ‘on demand’ terugkijken.

Over Belastingpoort
De NOB organiseert, onder de vlag van het pers- en politiek debatcentrum Nieuwspoort in Den Haag,  activiteiten over het thema Belastingen via haar eigen Belastingpoort. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOB om zich sterker te profileren als brede fiscale denktank. Via Belastingpoort deelt de NOB de aanwezige fiscale (praktijk)kennis met pers, politici en beleidsmakers. Op die manier draagt zij, vanuit verschillende invalshoeken, bij aan een goede onderbouwing van fiscale beleidsplannen en wetsvoorstellen.