U bent hier

Enquête over de Code of Conduct

21 januari 2020

Vandaag 21 januari 2019 ontvangen alle gewone leden en alle aspirant-leden van de NOB een uitnodiging per mail om een enquête in te vullen over de Code of Conduct. In 2018 heeft het NOB-bestuur in de toelichting bij de Code of Conduct opgenomen dat leden maatschappelijke aspecten, waar redelijkerwijs nodig, in het overleg met hun cliënten dienen te betrekken. Hoe daar invulling aan wordt gegeven, is bewust overgelaten aan de kantoren/leden, zodat zij de invulling kunnen afstemmen op hun specifieke praktijk. Via deze enquête hoopt het bestuur meer duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de Code of Conduct in de praktijk.

De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt om eventuele volgende stappen goed onderbouwd te kunnen nemen. De uitkomsten zijn ook van belang voor overleg met de voor de Belastingdienst verantwoordelijke staatssecretaris(sen), het ministerie van Financiën en andere stakeholders over een mogelijke Tax Governance Code.

De enquête wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau BusinessMonitor. Antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Leden met vragen over deze enquête kunnen contact opnemen met een van de medewerkers van BusinessMonitor via nob@businessmonitor.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Bartjan Zoetmulder

voorzitter NOB