U bent hier

EY onderzoek naar de effecten van de Wwft

18 maart 2021

EY doet, in opdracht van het Ministerie van Financën, onderzoek naar de effecten van de Wwft. Dit onderzoek, zie ook de bijlage, richt zich op de effecten van de maatregelen uit de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Hierbij zal er bijzondere aandacht worden besteed aan het verschil in effecten tussen grote en kleine meldingsplichtige instellingen.

Belangrijkste wijzigingen van de Wwft in deze implementatiewet:

  • Risicogerichte benadering moet nadrukkelijkere rol hebben bij beleid van Wwft-instellingen en bij het cliëntenonderzoek, zo moet vereenvoudigd cliëntenonderzoek per geval bepaald worden en is dit niet categorisch mogelijk;
  • Wwft-instellingen moeten ook bij binnenlandse PEP’s bijzondere maatregelen treffen;
  • De uitwerking van het begrip van uiteindelijke belanghebbende (UBO) in uitvoeringsbesluit Wwft 2018. 

Het invullen van de vragenlijst is anoniem. EY zal geen persoonsgegevens verwerken en de resultaten van de vragenlijst zijn vertrouwelijk en worden door EY niet gedeeld met derden. U kunt de vragenlijst uiterlijk tot 6 april invullen. Voor eventuele vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen per e-mail met EY via onderzoek.effecten.wwft@nl.ey.com.