Fiscale rechtsbescherming kent lacunes

09 oktober 2006

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wijdt haar jaarcongres op 11 oktober aan het thema 'Rechtsbescherming en de fiscus'. De NOB vindt dat de fiscale rechtsbescherming in Nederland lacunes kent en dus beter kan. Ter gelegenheid van het congres verschijnt de bundel Leemten in de fiscale rechtsbescherming. Op 11 oktober worden ook de resultaten bekend gemaakt van een eerste evaluatie van de belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties, zoals die sinds 1 januari 2005 functioneert.

Belastingadviseurs moeten hun cliënten maximale rechtsbescherming kunnen bieden tegen de 'willekeur' van de overheid. Een taak die steeds belangrijker wordt, omdat belastingplichtigen als gevolg van de globalisering in veel gevallen niet meer met één, maar met meer overheden te maken hebben.

De fiscale rechtsbescherming in Nederland kent nog de nodige lacunes. Eén daarvan is de mogelijkheid die de fiscus heeft om de belastingplichtige in het kader van een belastingcontrole 'eindeloos' om informatie te vragen, bijvoorbeeld al het e-mailverkeer van de afgelopen vijf jaar. Kan de belastingplichtige de gevraagde informatie niet of niet tijdig aanleveren dan volgt 'omkering van de bewijslast'.

Het VVD-Tweedekamerlid Ineke Dezentjé Hamming heeft (samen met PvdA-Kamerlid Ferd Crone) op 12 juli van dit jaar een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een eind te maken aan buitenproportionele inlichtingenverzoeken bij belastingcontroles. Het wetsvoorstel opent de mogelijkheid om controlehandelingen van de fiscus vooraf te laten toetsen door de rechter. Op het NOB-congres zullen de indieners nader op hun voorstel ingaan. Ook Tweedekamerlid Nicolien van Vroonhoven (CDA) neemt aan deze discussie deel.

Andere onderdelen van het NOB-jaarcongres zijn de al genoemde presentatie van het eerste evaluatieonderzoek naar het functioneren van de belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties (door Rob Widdershoven, hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht) en een workshop over de cultuurverschillen tussen de rechtbanken en hun voorgangers in eerste aanleg: de gerechtshoven (door belastingrechter Frans-Jozef Haas). Congresvoorzitter is Theo Groeneveld, lid van de Raad voor de rechtspraak.

Het NOB-jaarcongres vindt plaats op woensdag 11 oktober vanaf 14.00 uur in hotel Figi te Zeist. Meer informatie bij:
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam
020-5141880
nob@nob.net
www.nob.net

Amsterdam, 9 oktober 2006