Formeel Recht en Tax Technology

dinsdag 03 november 2020
Activiteit: 
PE-seminar
Inleider(s): 
Inleiders/panelleden: mr. E.P.J. Dankaart, A.M. Roza RA, drs. J.A. Timmermans; panelleider: mr. F.R. Herreveld
Tijdsduur: 
van 15.00 uur - 19.45 uur
Locatie: 
Mereveld te Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
4

BELANGRIJK: Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom het coronavirus worden alle ‘fysieke’ bijeenkomsten uit het Programma Permanente Educatie, die tot eind december a.s. gepland staan uitgesteld of als dat mogelijk is online aangeboden.  Met dit besluit dragen we ook bij aan de oproep van de overheid zo min mogelijk te reizen en zoveel mogelijk thuis te werken. Als de fysieke bijeenkomst wordt omgezet naar een online variant, ontvangen deelnemers daarover bericht en zal dit ook op de website bekend gemaakt worden. Deelnemers kunnen dan zelf beslissen of ze aan de online bijeenkomst willen deelnemen, of willen wachten totdat de bijeenkomst weer op locatie wordt aangeboden.

Op 3 november a.s. organiseert de SOB een PE-seminar Formeel Recht en Tax Technology: Big data, data-analyse & algoritmen in het belastingrecht.

Tijdens deze bijeenkomst gaan mr. E.P.J. Dankaart,  A.M. Roza RA, drs. J.A. Timmermans en panelleider mr. F.R. Herreveld dieper in op de volgende onderwerpen:

Wat doet de Belastingdienst met (big) data?

  • Steekproeven, praktijkvragen en formeelrechtelijke vragen
  • Laatste ontwikkelingen
  • Toepassing in de praktijk: hoe werkt het, mag dit en kan dit?
  • Aanslagbelastingen/loonheffingen

The computer says “no”.. het gebruik van data-analyse & algoritmen in het belastingrecht, een blik op de toekomst

  • Praktijkcasus?
  • Waar moet een algoritme aan voldoen?
  • Hoe vorm je dat om in wetgeving?
  • Artificial Intelligence

De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Dit seminar is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de secties Tax Technology en Formeel Belastingrecht.

Praktijkvragen
U kan vooraf (geanonimiseerde) praktijkvragen inbrengen. Deze sturen we door aan de inleiders. Indien uw vraag aansluit bij het thema, behandelen zij die tijdens de bijeenkomst. U kunt uw vragen schriftelijk insturen via peprogramma@nob.net

De kosten voor deelname bedragen € 260,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 50 NOB-leden aan deze bijeenkomsten deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 30.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Inschrijven kan via uw Persoonlijke Pagina.