Formeel Recht en Tax Technology (online)

woensdag 26 mei 2021
Activiteit: 
PE-webinar
Inleider(s): 
Inleiders/panelleden: mr. E.P.J. Dankaart, A.M. Roza RA, drs. J.A. Timmermans; panelleider: mr. F.R. Herreveld
Tijdsduur: 
van 13.30 uur - 18.00 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
4

Tot nader order worden alle PE-bijeenkomsten online aangeboden.

Op 26 mei a.s. organiseert de SOB een PE-seminar Formeel Recht en Tax Technology: Big data, data-analyse & algoritmen in het belastingrecht.

Tijdens deze bijeenkomst gaan A.M. Roza RA, mr. E.P.J. Dankaart en drs. J.A. Timmermans en panelleider mr. F.R. Herreveld dieper in op de volgende onderwerpen:

  • Steekproeven, praktijkvragen en formeelrechtelijke vragen
  • The computer says “no”.. het gebruik van data-analyse &  algoritmen in het belastingrecht, een blik op de toekomst
  • Wat doet de Belastingdienst met (big) data?

De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Dit webinar is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de secties Tax Technology en Formeel Belastingrecht.

Praktijkvragen
U kan vooraf (geanonimiseerde) praktijkvragen inbrengen. Deze sturen we door aan de inleiders. Indien uw vraag aansluit bij het thema, behandelen zij die tijdens de bijeenkomst. U kunt uw vragen schriftelijk insturen via peprogramma@nob.net

De kosten voor deelname bedragen € 260,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 50 NOB-leden aan deze bijeenkomsten deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 30.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Inschrijven kan via uw Persoonlijke Pagina.