Fusies en reorganisaties (online)

woensdag 21 april 2021
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. G.C. van der Burgt
Tijdsduur: 
van 09.30 uur tot 16.50 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

In verband met Corona is besloten dat, vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen, tot nader orde alleen online cursussen worden aangeboden.

In het kader van het PE-programma vindt op 21 april 2021 de ONLINE cursus ‘Fusies en reorganisaties’ plaats.

Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen:

  • De wetsystematiek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de toepassingsmogelijkheden voor DGA en concerns
  • De belangrijkste punten uit de beleidsbesluiten over bedrijfsfusies, zuivere splitsing, afsplitsing en juridische fusie en een bespreking van de stand van zaken met betrekking tot de antimisbruikbepaling

De docent is mr. G.C. van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, Tilburg University en redacteur Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting)

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Graag attenderen wij u er op dat in het Programma Permanente Educatie ook in de cursus 'Fiscaal reorganiseren voor het MKB' aandacht aan Fusies en reorganisaties wordt besteed. Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.