U bent hier

Fysieke cursussen weer langzaam van start vanaf 1 juli

20 mei 2020

Op 6 mei jl. heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf 1 juli mogen er weer georganiseerde samenkomsten tot maximaal 100 personen plaatsvinden. Ook na de persconferentie van gisterenavond is deze versoepeling nog steeds van kracht.

Eerder hebben wij het besluit genomen tot 1 september geen bijeenkomsten meer te laten plaatsvinden. Omdat het geven van onderwijs één van de belangrijkste verplichtingen richting onze leden is, heeft het bestuur besloten deze datum bij te stellen naar 1 juli. Door twee maanden eerder te starten met het geven van cursussen op locatie kunnen we de ‘vertraging’ die is ontstaan voor een deel in de zomermaanden inhalen. Hiermee hopen we ook de druk die dit najaar ontstaat, omdat er veel cursussen van het voor- naar het najaar zijn verplaatst, iets te verlichten.

Wij gaan de beschikbaarheid van de locaties en docenten inventariseren. Uiteraard maken we daarbij uitsluitend gebruik van locaties die de 1,5 meter afstand tijdens de cursussen kunnen garanderen. Zodra een cursus in juli of augustus kan plaatsvinden, ontvangen de deelnemers bericht. Daarbij vragen we aan de aspirant-leden de cursus zo spoedig mogelijk via e-mail te annuleren wanneer:

  • De datum niet uitkomt;
  • Het kantoor geen toestemming verleent om in juli en augustus cursussen in groepsverband op locatie te volgen;
  • Een deelnemer het nog te vroeg vindt om een cursus op locatie te gaan volgen.

Wij kunnen in dat geval dan nog op zoek naar een plaatsvervanger. BELANGRIJK: We gaan ervan uit dat je bij je eigen organisatie navraagt of je vanaf 1 juli weer cursussen op locatie in groepsverband mag volgen.

Afwijkend annuleringsbeleid
We brengen geen kosten in rekening bij annulering van een cursus die in juli of augustus plaatsvindt. We stellen het op prijs als je een annulering zo spoedig mogelijk per e-mail doorgeeft. Wij kunnen dan op zoek naar een plaatsvervanger. Als je een cursus annuleert, kan je deze op een later moment volgen. Graag benadrukken we dat niemand zich verplicht moet voelen om in juli of augustus aan een cursus deel te nemen.

Online cursussen
Naar alle waarschijnlijkheid gaan we in juli en augustus drie online cursussen aanbieden. Op basis van de dan geldende omstandigheden en de evaluaties van deze cursussen, bekijken we of en zo ja hoe het wenselijk is dat we het aanbod online cursussen uitbreiden.

Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en niet aan een cursus deelneemt bij gezondheidsklachten.

Als blijkt dat de overheid de maatregelen weer moet aanscherpen, waardoor het alsnog niet mogelijk is fysiek bijeen te komen, houden we ons hier vanzelfsprekend aan.