U bent hier

Geen fysieke cursussen meer tot 31 december 2020

13 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober is er weer een persconferentie gehouden in verband met corona. Daarin zijn er meer maatregelen aangekondigd, waaronder het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven.  Om gehoor te geven aan deze oproep, is besloten dat we tot 31 december van dit jaar geen fysieke cursussen meer organiseren.

Cursus verplaatsen of online?
Per cursus bekijken we of deze zich leent om online aan te kunnen bieden. Als dat niet kan dan verplaatsen we de cursus naar een nader te bepalen datum in 2021. Cursisten die voor een cursus in november of december zijn ingedeeld, ontvangen per e-mail nader bericht.

Inleveren voorbereidingsopdracht
We handhaven de termijnen voor het inleveren van de voorbereidingsopdracht. Ook al wordt een cursus verplaatst,  dan nog dient de voorbereidingsopdracht uiterlijk op de gestelde deadline ingeleverd te worden. Als alle cursisten hun voorbereidingsopdracht hebben ingeleverd, kunnen we sneller starten met het geven van fysieke cursussen zodra dat weer mogelijk is.

Duur opleiding
We willen graag benadrukken dat aspirant-leden statutair gezien langer over de opleiding mogen doen dan de drie jaar die er voor staat. Het jaar waarin men is toegelaten tot het aspirant-lidmaatschap telt niet mee. Daarna is er nog vier jaar de tijd om de opleiding te voltooien. Bij overschrijding van de driejaarstermijn is er dus nog niets aan de hand. De datum waarop men statutair de beroepsopleiding moet voltooien staat in de toelatingsbrief. Voor meer informatie zie het reglement aspirant-lidmaatschap.

Annuleringsbeleid
Omdat we geen fysieke cursussen meer organiseren tot het einde van dit jaar, vervalt ook het aangepaste annuleringsbeleid waarmee men, in geval van coronaklachten of als men alsnog geen fysieke cursussen wilde of kon volgen, tot op het laatste moment kon annuleren. Vanaf 1 november hanteren we weer het reguliere annuleringsbeleid.