U bent hier

Geheimhoudingsplicht bij samenwerking

26 november 2015

Het bestuur van de NOB ontving regelmatig vragen van leden over hun geheimhoudingsplicht in relatie tot de samenwerking met andere beroepsgroepen. De per 1 januari 2014 in werking getreden Verordening inzake de onafhankelijkheid van acccountants bij assurance opdrachten (ViO) maakte dit onderwerp voor leden die samenwerken met accountants actueel. Op voordracht van de Commissie Beroepszaken heeft het Bestuur de toelichting verduidelijkt bij het eerste lid van artikel 4-Geheimhouding van het Reglement Beroepszaken.