Gezocht: leden voor de nieuwe "Commissie Knelpunten” (alleen voor NOB-leden)

Wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit, efficiency en regeldruk van bestaande fiscale wet- en regelgeving. Meld je dan aan als lid voor de nieuw op te richten Commissie Knelpunten.

Rol van de commissie binnen de NOB
De Commissie Knelpunten heeft als doel het verbeteren van bestaande (fiscale) wet- en regelgeving, waarbij zowel de kwaliteit van de wetgeving als de praktische uitvoerbaarheid centraal staan.  Dat doet zij door de bestaande (fiscale) wet- en regelgeving te toetsen op effectiviteit, efficiency en regeldruk. Namens de NOB deelt zij vervolgens haar bevindingen met de politiek, het Ministerie van Financiën en andere (overheids)instanties.  Dit draagt bij aan de doelstelling van de NOB om ook een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Takenpakket
Daar waar de Commissie Wetsvoorstellen commentaar geeft op wetteksten tot aan implementatie, zal de Commissie Knelpunten zich richten op de bestaande wet- en regelgeving en deze kritisch onder de loep nemen. Daarbij krijgt zij haar input vanuit de verschillende specialistensecties van de NOB. De commissie kan dit doen door:

  • Het doen van suggesties en het geven van schriftelijk commentaar;
  • Overleg met het Ministerie van Financiën en andere (overheids)instanties over bestaande regelgeving, zowel informeel als formeel;
  • Het geven van voorlichting aan beleidsmakers en leden van de Tweede en Eerste Kamer en hun medewerkers over bestaande regelgeving;
  • Het verschijnen op hoorzittingen en andere vormen van formeel overleg met de Tweede of Eerste Kamer en/of commissies daarvan over regelgeving;
  • Het uitdragen van de NOB-standpunten intern (NOB leden) en extern (pers, andere beroepsorganisaties en belangengroeperingen politiek en andere relevante overheidsinstanties).

Samenstelling
Het streven is, dat de commissie bestaat uit een zo representatief mogelijke groep van NOB leden, qua leeftijd, geslacht, type praktijk en type kantoor, met expertise op de meest voorkomende fiscale onderwerpen, opererend als belastingadviseur in de adviespraktijk, bedrijfsfiscalist of lid van een vaktechnisch bureau van een bij de NOB aangesloten kantoor. De Commissie Knelpunten telt in beginsel tussen de 10 en 15 leden. Er is een voorzitter en een secretaris.

(Her)benoeming geschiedt door het Algemeen Bestuur, na overleg tussen de voorzitter Commissie Knelpunten en het Dagelijks Bestuur, voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Er wordt een rooster van aftreden vastgesteld, zodanig dat per jaar een kwart van de leden aftreedt (met de mogelijkheid van herbenoeming). Tussentijds toetredende leden treden in de positie van hun voorganger.

Wat zoeken wij
Heb jij meer dan zeven jaar fiscale werkervaring en wil jij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving? Ben jij de juiste persoon om op basis van gesignaleerde knelpunten in de huidige wet- en regelgeving praktische adviezen die theoretisch onderbouwd zijn richting stakeholders te verwoorden?  Stuur dan uiterlijk 25 maart a.s. een e-mail met cv en motivatie naar Denise Hoogendoorn (d.hoogendoorn@nob.net).

Voor meer informatie over de commissie en haar rol kun je contact opnemen met Manon Ultee, Fiscaal Beleidscoördinator NOB (m.ultee@nob.net).