Groene belastingen vanuit internationaal en Europees perspectief

dinsdag 08 maart 2022
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. M.H.N. Hoffer en mw. mr. L.D. Janssen
Tijdsduur: 
15.30 uur tot 20.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
4

Op 8 maart 2022 kunt u deelnemen aan de PE-cursus Groene belastingen vanuit internationaal en Europees perspectief. De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor NOB-leden met een interesse in de energie-transitie, duurzaamheid en de impact op fiscaliteit. 

De rol van ‘groene belastingen’ wordt zowel op nationaal als internationaal gebied steeds groter. Diverse landen, waaronder ook Nederland, zetten groene belastingen meer en meer in voor het behalen van hun nationale doelstellingen. Denk hierbij aan de CO2-heffing voor de industrie, de mogelijke komst van ‘slachtbelasting’ en statiegeld nu ook op blikjes. Ook op internationaal en Europees niveau zijn de groene belastingen in opmars. Fiscaliteit is een belangrijk instrument voor de Green Deal en de Fit for 55 doelstellingen. De cursus gaat in op al deze ontwikkelingen en op de impact die dit heeft voor de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Energiebelasting
  • Plastic tax, verpakkingsbelasting & afvalbelasting
  • CO2-eq emissie belastingen
  • ESG

Docenten: mr. M.H.N. (Martijn) Hoffer (Deloitte) en mw. mr. L.D. (Laura) Janssen (Dentons)

De kosten voor deelname bedragen € 260,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail (peprogramma@nob.net) mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Indien uw plaats kan worden ingevuld met een plaatsvervanger van de reservelijst brengen wij u uitsluitend € 50,- administratiekosten in rekening. Mocht invulling van de plaats van de reservelijst niet mogelijk zijn dan kan het NOB-lid dat annuleert zelf iemand aandragen voor plaatsvervanging. Deze vervanger moet kwalificeren voor de betreffende bijeenkomst. Ook in dat geval is € 50,- administratiekosten verschuldigd.

Praktijkvragen
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld vooraf (geanonimiseerde) praktijkvragen in te brengen. Deze worden doorgestuurd aan de docenten. Als er geschikte praktijkvragen worden aangedragen, zullen deze of onderdelen daarvan tijdens de dag worden behandeld. Er kan vooraf geen garantie worden geboden dat de door u ingebrachte praktijkvragen aan bod komen. De voorkeur gaat er naar uit dat u de praktijkvragen schriftelijk indient, dat kan door een mail te sturen naar peprogramma@nob.net.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw Persoonlijke Pagina, of via de link onderaan deze pagina.