Herbezinning op het regime voor inkomsten uit aandelen

01 januari 1995
Preadvies en debat voor de 41e jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Preadviseurs: drs. E.J.W. Heithuis, mr. drs. F.M.B.K. Hoenjet, mr. drs. K.J. Visser, drs. M.A. Wiebes, mevrouw mr. C. Zegers.
Coördinator: prof. dr. L.G.M. Stevens.
Amsterdam, IBFD Publications BV, 1995, 218 blz.
Serie preadviezen nr. 12