U bent hier

Herziene Richtsnoeren Wwft

18 december 2020

De NOB, NBA en RB hebben de Richtsnoeren Wwft voor accountants en belastingadviseurs herzien.

Achtergrond

In 2018 is de Wwft grondig gewijzigd. Die wetswijziging vormde aanleiding voor de NOB om de Richtsnoeren Wwft aan te passen. Die aangepaste versie werd begin december 2018 gepubliceerd. Daarna is begonnen met het herschrijven van de Richtsnoeren Wwft om deze beter toegankelijk te maken voor gebruikers. In de tussentijd is de Wwft in 2020 drie keer gewijzigd. In de vandaag openbaar gemaakte Richtsnoeren Wwft zijn deze wetswijzigingen verwerkt. De herziene Richtsnoeren Wwft zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NBA en het RB.

Er is een aantal keren overlegd met het Bureau Financieel Toezicht en met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën. Dit om tot overeenstemming te komen op onderwerpen waar standpunten van de beroepsorganisaties en deze partijen verschillen. Dat is gedeeltelijk gelukt. Men blijft met elkaar in gesprek om te proberen deze verschillen te overbruggen.

Opmerkingen

Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze herziene versie, neem dan contact op met Cécile Stegmann (c.stegmann@nob.net). Eventuele opmerkingen worden dan meegenomen in een volgende versie van de Richtsnoeren Wwft.