U bent hier

Het nieuwste dilemma in de DilemmApp: Factureren is spreiden

08 april 2021

Tijdens het opstellen van een factuur voor de klant, blijkt dat er veel uren zijn besteed aan werkzaamheden die niet direct te factureren zijn (administratie, ‘non-billable-werk’, etc.). Dit geef ik aan bij de verantwoordelijke partner en hij stelt voor om de uren te verspreiden over de werkzaamheden die zijn verricht om zo geen afboeking behoeven te doen. Naar mijn eigen gevoel klopt dit niet, omdat deze uren niet daadwerkelijk zijn besteed aan die werkzaamheden. Overigens staat deze klant erom bekend dat hij in alle opzichten zeer kritisch is.

Wat doe ik?

  1. Ik declareer de uren zoals de verantwoordelijke partner voorstelt.  
  2. Ik bespreek met de verantwoordelijke partner waarom en dat ik hieraan niet wil meewerken.
  3. Ik zeg niets, en declareer de uren niet.
  4. Ik boek de uren op een andere klant waarvan ik zeker weet dat die altijd zonder morren betaalt.

Beantwoord dit dilemma in de DilemmApp en zie hoe andere NOB-leden reageren. Na twee weken plaatst de NOB een reactie (slotopmerking). Heeft u de DilemmApp nog niet? Hier vindt u hoe u deze kunt downloaden en welke verificatiecode u nodig heeft: https://www.nob.net/nob/commissie-beroepszaken/dilemmapp