U bent hier

Het nieuwste dilemma in de DilemmApp: Out of office

05 mei 2021

Tijdens de zomervakantie zijn veel collega’s vrij en moet ik werkzaamheden van mijn manager overnemen. Mijn contactgegevens staan in zijn ‘out-off-office-bericht’. Voordat mijn manager op vakantie gaat, heeft hij een vraag ontvangen van een potentiële klant. Naar aanleiding hiervan heeft hij de voor het cliëntenonderzoek vereiste klantgegevens opgevraagd. Deze gegevens zijn nog niet allemaal ontvangen en klantacceptatie heeft nog niet plaatsgevonden. Tijdens de vakantie van mijn manager verzoekt de klant in spe om zijn vraag met spoed te beantwoorden, zodat zijn personeel op tijd betaald kan krijgen. Ik twijfel hierover. Aan de ene kant wil ik geen nieuwe klant ‘mislopen’, aan de andere kant ben ik nog niet bekend met deze potentiële klant en heeft acceptatie nog niet plaatsgevonden.

Wat doe ik?

1 ik beantwoord de vraag van de potentiële klant met de verzochte spoed.

2 ik informeer de potentiële klant dat ik voor beantwoording eerst alle voor het cliëntenonderzoek vereiste klantgegevens dien te ontvangen.

3 ik beantwoord de vraag pas als het cliëntenonderzoek is afgerond.

4 ik beantwoord de vraag niet en wacht tot mijn manager terug is.

Beantwoord dit dilemma in de DilemmApp en zie hoe andere NOB-leden reageren. Na vier weken plaatst de NOB een reactie (slotopmerking). Heeft u de DilemmApp nog niet? Hier vindt u hoe u deze kunt downloaden en welke verificatiecode u nodig heeft: https://www.nob.net/nob/commissie-beroepszaken/dilemmapp