U bent hier

Inbreng NOB bij ‘Dialoog aanpak belastingontwijking’ Ministerie van Financiën

12 april 2018

Op 12 april organiseerde het ministerie van Financiën een dialoog tussen een aantal stakeholders en staatssecretaris Menno Snel naar aanleiding van diens brieven over belastingontwijking en -ontduiking van 23 februari jl. Namens de NOB waren aanwezig Stephen Brunner (voorzitter van de kerngroep Nederland Investeringsland) en Bartjan Zoetmulder (oud-voorzitter van de kerngroep). Andere deelnemers waren onder meer RB, CPB, Bond voor belastingbetalers, VNO-NCW, FNV, NVB en AmCham.
De bijeenkomst bestond uit vier blokken met pitches van maximaal drie minuten, gevolgd door discussie. De NOB had vooraf een bijdrage aan de discussie ingediend die (in verkorte vorm) ook werd gebruikt tijdens de pitch. Er wordt instemming betuigd met het tweesporenbeleid van de regering: bestrijding van belastingontwijking, maar tegelijk maatregelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. Daarnaast dringt de NOB aan op meer economische impactanalyses van de voorgenomen maatregelen en verzet ze zich tegen de neiging van de staatssecretaris om meer te doen dan Europa van ons vraagt.