Inschrijving Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Belastingadviseurs die zich hebben aangemeld voor het aspirant-lidmaatschap van de NOB ontvangen na toelating een bevestigingsbrief. In deze brief staat een persoonlijke inlogcode voor het besloten gedeelte van de website van de NOB. Op dit besloten deel (alleen toegankelijk als u bent ingelogd) bevindt zich uw Persoonlijke Pagina. Via deze pagina kunt u zich inschrijven voor cursussen. Dit kan pas als u uw trajectkeuze kenbaar heeft gemaakt. Als u nog geen traject heeft gekozen, blijft uw Persoonlijke Pagina leeg. Het is dus van belang dat u de SOB zo spoedig mogelijk per mail (sob.traject@nob.net) over uw trajectkeuze informeert.


Cursisten kunnen per e-mail op de hoogte worden gehouden wanneer de inschrijving voor een bepaalde cursus start. Dit is mogelijk door een notificatie aan te zetten. Dit kan op drie manieren:
• via het tabblad ‘Traject’ op uw Persoonlijke Pagina
• via het tabblad SOB, Beroepsopleiding, cursusdata.

Cursussen worden in de regel maximaal 14 en minimaal 12 weken voor de eerste cursusdag opengesteld. Over het algemeen staat een technische cursus vier weken open voor inschrijving. Cursisten hebben twee weken de tijd om zich voor een vaardigheidstraining in te schrijven. We adviseren de cursisten hun Persoonlijke Pagina regelmatig te raadplegen.

Voor de goede orde berichten wij dat een algemeen uitgangspunt bij de indeling is dat de cursussen gelijkmatig over de drie jaar van de Beroepsopleiding worden gespreid, ook in het geval dat een aantal dagdelen binnen het eigen kantoor gevolgd wordt. Op aspirant-leden met een kleine of grote vrijstelling verleend op basis van werkervaring is deze regel niet van toepassing. De SOB adviseert de cursisten om zich voor niet meer dan zeven dagdelen per seizoen (voor- en najaar) in te schrijven.

Op de website staan de conceptdata waarop het cursusmateriaal wordt verstuurd en de evt. voorbereidingsopdrachten moeten worden ingeleverd. Doorgaans wordt het cursusmateriaal 6 weken voor de cursusdatum toegestuurd. Voor het maken van de voorbereidingsopdracht staat 4 weken - tenzij anders vermeld.

Let op: cursisten moeten er zelf op toezien dat zij het cursusmateriaal op tijd ontvangen. Wordt de geplande toezendingdatum overschreden, dan moet u zelf contact opnemen met de SOB.