Interview met Bartjan Zoetmulder in het Belastingmagazine ‘Belastingen zijn te belangrijk om ze puur politiek te maken’. Auteur: mr. dr. Astrid K.H. Klein Sprokkelhorst