Jaarlijkse themadag sectie Bedrijfsfiscalisten 2022

maandag 14 maart 2022
Activiteit: 
Jaarlijkse themadag Bedrijfsfiscalisten
Inleider(s): 
Simon Cornielje, Marius Girolami, Dirk-Jan Sinke
Tijdsduur: 
van 15.15 uur - 18.00 uur met na afloop een borrel (ontvangst vanaf 14.45 uur)
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
2

Op 14 maart 2022 organiseert de sectie bedrijfsfiscalisten de jaarlijkse themadag en ledenbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats bij Van der Valk Hotel Utrecht. Het thema is deze keer: De Nederlandse vennootschap in een internationale context, nationale & internationale ontwikkelingen.

Het fiscale landschap is voortdurend in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving komt steeds vaker niet alleen uit Nederland maar ook uit Europa of de OESO; denk bijvoorbeeld aan DAC7, Pillar I&II, public CbCr, BEFIT en ATAD3 (gebruik van zogenoemde shell companies). De bestaande regelgeving is daarmee continu in ontwikkeling. Ook heeft de Commissie Doorstroomvennootschappen (Ter Haar II) recent haar rapport gepubliceerd. Dit rapport richt zich op fiscale en niet-fiscale beleidsmaatregelen en op acties in Europees verband, deels omdat de Nederlandse fiscale mogelijkheden sterk zijn ingekaderd door het Europese rechtsstelsel.

Vanuit het perspectief van de Nederlandse vennootschap willen we tijdens deze bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken stilstaan bij de ontwikkelingen die op ons afkomen. Aan bod komen de recente ontwikkelingen in de directe en indirecte belastingen, alsook de bredere vraag wat diverse nationale en internationale ontwikkelingen betekenen voor de aantrekkelijkheid van Nederland vanuit fiscaal en niet-fiscaal oogpunt.

Marius Girolami (Ministerie van Financiën) neemt ons mee langs de ontwikkelingen en het beleid  in de directe belastingen vanuit nationaal en internationaal perspectief.

Simon Cornielje (PwC) zal ingaan op recente btw-ontwikkelingen voor houdstervennootschappen en fiscale eenheden en de gevolgen voor de btw-positie van het concern.

Dirk-Jan Sinke (VNO-NCW) sluit de dag af met een blik op de gevolgen van het fiscale en niet-fiscale beleid voor de aantrekkelijkheid van Nederland voor investeringen en bedrijvigheid.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via je Persoonlijke Pagina  of via onderstaande link.

Er zijn in principe aan deelname geen kosten verbonden. Annulering is uitsluitend per mail (peprogramma@nob.net) mogelijk. Let op: tot en met 7 maart a.s. kan dat kosteloos. Bij annulering na deze datum wordt € 50,- organisatiekosten in rekening gebracht. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor deze bijeenkomst. Wie niet komt opdagen wordt ook € 50,- organisatiekosten in rekening gebracht.

Aan deze bijeenkomst kunnen alleen bedrijfsfiscalisten deelnemen.

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 30. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 175. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding dus wees er snel bij! Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze bijeenkomst op locatie plaatsvindt. Als dit door de coronamaatregelen niet mogelijk is, dan zal deze bijeenkomst worden verplaatst.