JOB: APA/ATR-lezing op woensdag 19 april 2023

woensdag 19 april 2023
Activiteit: 
Lezing
Inleider(s): 
Franka Sturm-van Sprundel en Judith Jansen
Tijdsduur: 
19:00 (ontvangst met broodjes vanaf 18:30) – 20:15, na afloop borrel
Locatie: 
AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1

Op woensdag 19 april 2023 organiseert de JOB Commissie Vaktechniek bij AKD N.V in Rotterdam een lezing over de APA-/ATR praktijk. De lezing wordt gegeven door gerenommeerde sprekers en vertegenwoordigers van het APA/ATR team van de Belastingdienst. De sprekers zullen o.a. een uitleg geven over de huidige stand van zaken van het APA/ATR beleid. Zoals gebruikelijk zal er ook voldoende ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen

Alle belastingplichtigen, particulieren, grote, kleine, nationaal en internationaal opererende bedrijven, kunnen de Belastingdienst om een fiscale ruling vragen. De belastingplichtigen doen dan een verzoek aan de Belastingdienst om helderheid te krijgen over de fiscale duiding van een voorgenomen (rechts)handeling dan wel van een (recht)handeling die al heeft plaatsgebonden maar nog niet in de belastingaangifte is verwerkt. Dit kunnen eenvoudige fiscale vragen zijn, zoals de afschrijvingstermijn van een bedrijfsmiddel of de waardering van (oudere) voorraden, maar ook meer complexe fiscale vragen, zoals de vaststelling van de hoogte van een zakelijke vergoeding voor grensoverschrijdende transacties binnen concernverband. Wanneer gesproken wordt over de “APA-/ATR-praktijk” gaat het over de praktijk van het geven van zekerheid vooraf in de vorm van APA's (Advance Pricing Agreements) en ATR’s (Advance Tax Rulings),

Een APA of ATR ziet op de uitleg van de regulier toepasbare Nederlandse fiscale regelgeving op een specifiek feitencomplex en is dus nadrukkelijk geen goedgunstige versoepeling van de belastinggrondslag of het belastingtarief voor belastingplichtigen. Met een ATR wordt zekerheid gegeven over de Nederlandse fiscale behandeling ten aanzien van een limitatief aantal onderwerpen in verband met een internationale concernstructuur. Een APA onderscheidt zich van het geven van goedkeuring vooraf in nationaal verband doordat door middel van een APA-goedkeuring vooraf wordt gegeven over de vaststelling van verrekenprijzen in internationaal verband.

Aanmelden
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 100. Aanmelden kan via je persoonlijke pagina of via de aanmeldlink onderaan deze pagina. Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Schrijf je dus snel in! 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze lezing. Wie zich echter opgeeft en niet deelneemt wordt een bedrag van EUR 50 in rekening gebracht. Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail.