JOB-lezing: 'Kwalificatie van arbeidsrelaties' op woensdag 30 maart 2022

woensdag 30 maart 2022
Activiteit: 
Lezing
Inleider(s): 
Johan Vrolijk
Tijdsduur: 
19:00 (ontvangst met broodjes vanaf 18:30 uur) – 20:15 uur, na afloop borrel
Locatie: 
Stibbe, Beethovenplein 10 te Amsterdam
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1

Op woensdag 30 maart 2022 organiseert de Commissie Vaktechniek de JOB-lezing: ‘Kwalificatie van arbeidsrelaties’.

De kwalificatie van een arbeidsrelatie – is iemand werknemer/werkgever of opdrachtnemer/opdrachtgever? – is van belang, omdat een groot verschil bestaat in de fiscale, sociaal zekerheidsrechtelijke en arbeidsrechtelijke behandeling tussen zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers) en werknemers. De term die in dit kader vaak valt, is “schijnzelfstandigheid”, in het kort de situatie waarin een opdrachtnemer een opdracht aanneemt als zelfstandige, maar eigenlijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking waardoor ten onrechte geen loonheffingen worden afgedragen.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de platformeconomie is het onderscheid tussen zzp’ers en werknemers steeds onduidelijker geworden. De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in 2016 heeft ten aanzien van dit onderscheid helaas geen helderheid geschapen en zorgde juist voor onrust op de arbeidsmarkt. Het vorige kabinet wilde de Wet DBA daarom gaan vervangen en heeft - in afwachting van een alternatieve aanpak - besloten om de handhaving van de Wet DBA op te schorten (handhavingsmoratorium), behoudens in geval van kwaadwillendheid of het niet opvolgen van door de Belastingdienst gegeven aanwijzingen. Alle goede bedoelingen van het vorige kabinet ten spijt, is er helaas nog steeds geen alternatieve aanpak en is de beslissing doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. In deze JOB-lezing wordt aandacht besteed aan het wettelijke kader van, en laatste stand van zaken omtrent, de kwalificatie van arbeidsrelaties. Wanneer is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking? Wanneer is sprake van schijnzelfstandigheid? Daarbij zal ook worden ingegaan op (de reikwijdte van) het geldende handhavingsmoratorium. Daarnaast worden de plannen van het nieuwe kabinet besproken om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Ook wordt kort stilgestaan bij het voorstel dat de Europese Commissie 9 december 2021 heeft gepresenteerd voor een richtlijn betreffende de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij platformwerk. Tot slot worden nog een aantal praktijkvoorbeelden besproken. 

De JOB-lezing wordt verzorgd door Johan Vrolijk, advocaat-belastingkundige (counsel) bij Stibbe. Hij is gespecialiseerd in nationaal en internationaal belastingrecht met een focus op het gebied van loonheffingen, vastgoedfiscaliteit en, op het snijvlak van deze twee vakgebieden, de keten- en inlenersaansprakelijkheid. 

Locatie
Deze lezing zal plaatsvinden bij Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM te Amsterdam. 

Vanaf 18:30 uur ontvangst met broodjes, na afloop van de lezing vindt een borrel plaats. Wij volgen de richtlijnen van de overheid op. Bij aanscherping van de coronamaatregelen worden de mogelijkheden geëvalueerd, bij wijziging van planning of locatie wordt u geïnformeerd. 

Aanmelden
De lezing is enkel bedoeld voor JOB-leden. Aanmelden kan via uw Persoonlijke Pagina of via de aanmeldlink onderaan deze pagina.