JOB-lezing: ‘Kwalificatie van hybride schuld- en kapitaalinstrumenten’ op 2 juni 2022

donderdag 02 juni 2022
Activiteit: 
Lezing
Inleider(s): 
Nolan Groenland
Tijdsduur: 
19:00 uur (ontvangst met broodjes vanaf 18:30 uur), na afloop borrel
Locatie: 
Clifford Chance, Droogbak 1a, 1013 GE te Amsterdam
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1

Op donderdag 2 juni 2022 organiseert de Commissie Vaktechniek de JOB-lezing: ‘Kwalificatie van hybride schuld- en kapitaalinstrumenten’.

De kwalificatie van hybride schuld- en kapitaalinstrumenten – is een instrument eigen of vreemd vermogen? – is van belang, omdat een belangrijk verschil bestaat in de fiscale behandeling tussen deze instrumenten voor wat betreft de aftrekbaarheid van rente en kosten. Dit soort instrumenten wordt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) door banken en verzekeringmaatschappijen uitgegeven. Zij zijn contractueel zo ingericht dat zij de economische kenmerken van eigen vermogen hebben. Vandaar de term hybride: het betreft schuldinstrumenten die zich economisch als (preferente) aandelen gedragen. 

De term die in dit kader vaak valt, is “deelnemerschapslening”, in het kort een instrument dat vanwege de looptijd, achterstelling en winstafhankelijkheid van de rente civielrechtelijk als geldlening en fiscaalrechtelijk als kapitaal van de emittent wordt behandeld. 

Om verschillende redenen kan het voor Nederlandse vennootschappen interessant zijn om hybride instrumenten uit te geven. Dergelijke instrumenten versterken aan de ene kant de kapitaalpositie van de uitgevende instelling en genieten aan de andere kant de gunstige fiscale schuldbehandeling, met als gevolg dat rentebetalingen aftrekbaar zijn en zonder bronbelasting gedaan kunnen worden. 

In deze JOB-lezing wordt aandacht besteed aan het wettelijke kader van, en laatste stand van de jurisprudentie omtrent, de hybride schuld- en kapitaalinstrumenten. Wanneer is sprake van een kapitaalinstrument? Wanneer is sprake van een geldlening? Daarbij zal ook worden ingegaan op de fiscale behandeling van een deelnemerschapslening voor de dividend- en vennootschapsbelasting. Tot slot worden nog een aantal praktijkvoorbeelden van hybride schuld- en kapitaalinstrumenten besproken. 

De JOB-lezing wordt verzorgd door Nolan Groenland, advocaat & belastingadviseur (counsel) bij Clifford Chance. Hij is gespecialiseerd in de fiscale behandeling van vennootschaps- en financieringstransacties met een focus op het gebied van structured finance, fiscale controverse en internationale belastingen, met name het adviseren over securitisatie, begeleiden van de uitgifte van schuld- en kapitaalmarktinstrumenten, en op het snijvlak van deze twee vakgebieden, hybride kapitaalinstrumenten van banken, verzekeraars en andere bedrijven.

Locatie
Deze lezing zal plaatsvinden bij Clifford Chance, Droogbak 1a, 1013 GE te Amsterdam. 

Vanaf 18:30 uur ontvangst met broodjes, na afloop van de lezing vindt een borrel plaats.

Aanmelden
De lezing is enkel bedoeld voor JOB-leden. Aanmelden kan via uw Persoonlijke Pagina of via de aanmeldlink onderaan deze pagina.