JOB-lezingenboekje

23 juni 2017

De Commissie Vaktechniek van de JOB organiseert jaarlijks een aantal lezingen waarin gerenommeerde sprekers uit de adviespraktijk, het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap actuele fiscale thema's behandelen. Leden van de Commissie maken van elke lezing een verslag. Dat wordt - na goedkeuring door de spreker - opgenomen in het jaarlijks verschijnende JOB-lezingenboekje. 

De volgende boeken zijn verschenen:

De verslagen en evt. presentaties van JOB-lezingen die in het lopende kalenderjaar hebben plaatsgevonden vindt u hier.