Kosten en annulering

Kosten

top

In drie jaar (met een uitloopmogelijkheid naar vier jaar) wordt een programma van in totaal veertig dagdelen gevolgd. De kosten bedragen gemiddeld € 1.850,- per jaar. Dit bedrag kan lager zijn voor aspirant-leden die interne kantoorcursussen inbrengen. Het exacte bedrag is mede afhankelijk van het gekozen pakket. Naast het cursusgeld zijn de deelnemers jaarlijks een bijdrage van € 275,- collegegeld verschuldigd. Dit dient als dekking van de kosten van het SOB-bureau.

Wie zich na 1 juli inschrijft als aspirant-lid is voor het resterende deel van het jaar de helft van het collegegeld verschuldigd.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Annulering

top

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratiekosten verschuldigd.

De gewone annuleringsregeling is niet van toepassing als tussen het bericht van plaatsing en de cursusdatum een korte tijd verloopt – zoals bij de Algemene Introductie. Dit wordt expliciet in de uitnodigingsbrief vermeld. Voor de goede orde: ook bij ziekte worden annuleringskosten in rekening gebracht. Het SOB-bestuur vindt het onjuist die kosten op het collectief af te wentelen.