Kosten en annulering

De SOB verstuurt twee keer per jaar per aspirant-lid

 1. een collegegeldnota à € 325,- (excl. btw). Het collegegeld dient als dekking van de vaste kosten van het SOB-bureau.
 2. een cursusgeldnota. We factureren niet per cursus. De cursusgeldnota’s dienen ter compensatie van de locatie-, docent- en overige kosten.

Hoogte cursusgeld 1
De hoogte van het cursusgeld is gebaseerd op het aantal dagdelen dat een aspirant-lid bij de SOB volgt:

 • 40 dagdelen:              € 700,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
 • 29-39 dagdelen:         € 600,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
 • 28 dagdelen:              € 500,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
 • 19 dagdelen:              € 350,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
 • 23 dagdelen:              € 700,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 2 jaar)
 • 12 dagdelen:              € 700,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 1 jaar)

Belangrijk om te weten:

 • We crediteren geen cursusgeldnota als een aspirant-lid geen cursussen volgt.
 • We hebben bij het vaststellen van de hoogte van het cursusgeld rekening gehouden met de duur van de opleiding (drie jaar). We houden geen rekening met het aantal cursussen dat een aspirant-lid in een half jaar volgt.
 • Aspirant-leden die langer dan drie jaar nodig hebben om de benodigde 40 dagdelen te behalen, ontvangen nog maximaal een cursusgeldnota voor een half jaar. Een aspirant-lid kan dus maximaal zeven cursusgeldnota’s ontvangen.
 • Aspirant-leden die vrijwillig meer dagdelen bij ons willen volgen dan de 40 dagdelen die nodig zijn om de beroepsopleiding te kunnen voltooien, ontvangen voor deze extra dagdelen een aparte cursusgeldnota.
 • Als we door omstandigheden geen cursussen kunnen geven, dan sturen we geen cursusgeldnota.

Annuleringen / niet aanwezig / afwijzingen
Annuleringskosten komen voor rekening van de cursist die annuleert. Ze worden niet afgewenteld op het collectief (zie onderstaande annuleringsbeleid). Dat geldt ook voor de doorbelasting van de cursusprijs aan cursisten die niet aanwezig zijn op de cursus (no-show) of die voor een cursus worden afgewezen omdat ze hun opdracht niet op tijd hebben ingeleverd of de opdracht onvoldoende hebben gemaakt.

We streven ernaar om onze cursusprijzen zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen als onze cursussen/bijeenkomsten een optimale bezetting hebben. Last minute annuleringen worden door onze locaties niet gecrediteerd. Als we niet doorbelasten en wij deze kosten voor onze rekening nemen, dan moeten wij deze doorberekenen in de cursusprijzen.  Met stijgende cursusprijzen als gevolg. Het bestuur van de SOB wil dit voorkomen. Zij vinden het niet reëel om de kosten van last-minute annuleringen af te wentelen op het collectief. We houden geen rekening met de reden van een annulering.

Belangrijk: Ook bij een last-minute annulering vanwege een positieve coronatest, brengen wij 100% van het cursusgeld in rekening.  

We gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en niet naar de cursuslocatie komt met een positieve coronatest en zo andere cursisten niet blootstelt aan onnodige risico’s.

Annuleringsbeleid
Het annuleringsbeleid luidt als volgt:

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de kosten van de cursus in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Indien uw plaats kan worden ingevuld met iemand van de reservelijst brengen wij uitsluitend € 50,- administratiekosten in rekening. Mocht invulling van de plaats met iemand die op de reservelijst staat niet mogelijk zijn, dan kan het aspirant-lid zelf iemand aandragen voor plaatsvervanging. Deze vervanger moet kwalificeren voor de betreffende cursus.

 

 

[1] De bedragen zijn exclusief btw