Ledenbijeenkomst ‘HT FD’ op maandag 12 september 2022

maandag 12 september 2022
Activiteit: 
NOB-ledenbijeenkomst
Tijdsduur: 
16.00 tot 18.00 uur
Locatie: 
Van der Valk Utrecht, Winthontlaan 4 -6 te Utrecht
Soort PE: 
nvt
PE-uren: 
nvt

Op 12 september vindt er een ledenbijeenkomst plaats die in het teken staat van Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners.

In mei 2018 startte de Belastingdienst het project ‘Doorontwikkeling horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners’ (HT FD). Voor de NOB rees de vraag of, en onder welke voorwaarden wij voor onze leden een koepelconvenant willen aangaan met de Belastingdienst. Sinds 2020 zijn wij daarover met de Belastingdienst in gesprek. Een besluit zal pas in het najaar worden genomen. In september wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd om u verder te informeren. 

Overleg met de Belastingdienst
In onze overleggen met de Belastingdienst hebben wij allereerst onze vragen en aandachtspunten met betrekking tot de invoering van een koepelconvenant volgens de Leidraad HT FD 2021 besproken met de Belastingdienst. Deze punten zijn vastgelegd in een memo en gedeeld met de Belastingdienst. Veel onderwerpen waren voor de NOB onvoldoende duidelijk of onvoldoende uitgewerkt. Verder was het onvoldoende duidelijk wat de voordelen voor onze leden waren bij deelname aan HT FD.

De afgelopen twee jaar hebben wij ons samen met de Belastingdienst ingespannen om deze punten te bespreken en onze verschillen van inzicht over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een koepelconvenant te overbruggen. Onze zorgen en bezwaren zijn inmiddels besproken met de Belastingdienst.          

Uitgangspunten
Naar aanleiding van de gesprekken met de Belastingdienst hebben we de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten beschreven in de 'Notitie uitgangspunten HT FD'. Als blijkt dat daarvoor voldoende draagvlak is bij de leden, vormt deze notitie het uitgangspunt om tot formalisering van een koepelconvenant te komen.

We nodigen u van harte uit voor een ledenbijeenkomst op 12 september a.s. waarop wij de uitgangspunten verder met u bespreken. Daarna besluiten we of de volgende stappen gezet kunnen worden om te komen tot een koepelconvenant.

 Programma ledenbijeenkomst HT FD 12 september 2022