U bent hier

Nieuw toeslagensysteem

11 november 2009

Mededeling van de Belastingdienst:

Op 1 juli 2009 heeft Staatssecretaris de Jager de Tweede Kamer gemeld er alles aan te doen om de implementatie van het nieuwe toeslagensysteem per 1 januari 2010 te laten slagen. Evenwel heeft hij aangegeven dat de ervaringen uit het verleden - zowel van de burger, als van de Belastingdienst - moeten worden meegewogen. Hij heeft benadrukt dat er pas sprake kan zijn van implementatie als het systeem daadwerkelijk klaar is, getest en praktisch functioneert.

Op 2 november 2009 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer opnieuw geinformeerd over de stand van zaken rond het nieuwe toeslagensysteem. In deze brief gaf hij aan dat het nieuwe toeslagensysteem was opgeleverd ten behoeve van integrale testen. Voorts meldde hij dat de implementatie beheerst zou moetën geschieden. Daarom was besloten om het nieuwe systeem niet eind 2009 via een "Bigbang", maar beheerst en gefaseerd te implementeren.

Deze beheerste implementatie houdt in dat de Belastingdienst het toeslagjaar 2010 vanuit de huidige systemen automatisch zal gaan continueren. In december 2009 ontvangen de burgers een voor hen vertrouwde beschikking. Het nieuwe systeem en de huidige systemen zullen vervolgens vanaf begin 2010 voor een bepaalde periode paralleldraaien. Op deze wijze kan de Belastingdienst ervaring opdoen met het systeem en mogelijke kinderziekten er uit halen, voordat het vol in productie gaat.

Er zal tijdig worden bericht over het moment waarop de Belastingdienst het nieuwe toeslagensysteem gaat gebruiken. Overigens blijft de Belastingdienst werken aan een BAPI-voorziening voor fiscaal intermediairs ten behoeve van het aanvragen en wijzigen van toeslagen. De specificaties hiervoor zijn inmiddels geleverd aan de softwarebranche. Voor de BAPI-variant zal in 2010 ook een testomgeving ontwikkeld worden voor de fiscaal intermediairs.

Berichtdatum: %datum1