NIEUWE DATUM 29 juni - Fusies en reorganisaties (oorspronkelijke datum 17 maart)

maandag 29 juni 2020
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. drs. S.A.W. J. Strik en mr. G.C. van der Burgt
Tijdsduur: 
van 9.45 uur tot 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

BELANGRIJK: Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus is deze bijeenkomst (oorspronkelijke datum: 17 maart) verplaatst. Indien de omstandigheden het toelaten, wordt de nieuwe datum 29 juni. Zodra bekend is dat de bijeenkomst definitief doorgaat, ontvangen de deelnemers die zich hebben aangemeld bericht.

-----

In het kader van het PE-programma vindt op 29 juni 2020 de cursus ‘Fusies en reorganisaties’ plaats.

Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen:

  • De wetsystematiek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de toepassingsmogelijkheden voor DGA en concerns
    mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting)
  • De belangrijkste punten uit de beleidsbesluiten over bedrijfsfusies, zuivere splitsing, afsplitsing en juridische fusie en een bespreking van de stand van zaken met betrekking tot de antimisbruikbepaling
    mr. G.C. van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, Tilburg University en redacteur Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting)

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Graag attenderen wij u er op dat in het Programma Permanente Educatie ook in de cursus 'Fiscaal reorganiseren voor het MKB' aandacht aan Fusies en reorganisaties wordt besteed. Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.