U bent hier

Nihilaangiften

23 juli 2020

BERICHT VAN DE BELASTINGDIENST

Op 28 juli a.s. stuurt de Belastingdienst een brief aan ca. 30.000 ondernemers die al meer dan een jaar een zogenaamde nihil-aangifte insturen. Oftewel: een btw-aangifte waarin geen btw wordt aangegeven of teruggevraagd. Zij hebben in ieder geval over heel 2019 tot op heden een nihil-aangifte ingediend. Voor de Belastingdienst is dit een sterke indicatie dat deze belastingplichtigen hun ondernemende activiteiten hebben gestaakt en dat hun omzetbelastingnummer (ob-nummer) kan worden ingetrokken. De brief heeft tot doel de ondernemers te informeren dat we van plan zijn het omzetbelastingnummer in te trekken, tenzij zij per brief duidelijk kunnen maken dat er geen sprake is van een staking. Deze reactie moet uiterlijk 1 september a.s bij ons binnen zijn. De geplande brief tref je aan als bijlage. Vorig jaar hebben wij deze brief ook verstuurd. We hebben, gezien de vakantieperiode, de reactietermijn verlengd ten opzichte van vorig jaar. Onze opzet is om bij de ondernemers die niet op de brief hebben gereageerd, het ob-nummer en btw-id in te trekken.