NOB mentorprogramma

Aanleiding

top

Het NOB-Vrouwennetwerk heeft al twee jaar een mentorprogramma voor vrouwelijke leden van de NOB. Onder de NOB-leden bestond de behoefte om dit programma toegankelijk te maken voor alle (aspirant) leden van de NOB. Vanaf 1 januari 2023 lanceren we een NOB-breed mentorprogramma (in plaats van het mentorprogramma van het NOB-Vrouwennetwerk) met als doel alle leden in de gelegenheid te stellen te klankborden over specifieke thema’s zoals governance en ethiek, diversiteit en inclusie, persoonlijke groei en/of het nemen van een volgende carrièrestap.

Hoe werkt het

top

Wil je mentor of mentee worden?  Meld je dan via het daarvoor bestemde registratieformulier (zie de registratieformulieren onderaan deze pagina) aan en kies daarbij een van de hierboven genoemde thema’s. Aan de hand van die ingevulde formulieren koppelen we mentoren aan mentees. Om een goede match te kunnen maken vragen we daarbij ook nog waar je werkzaam bent, of je adviseur of bedrijfsfiscalist bent en in welke plaats je werkt.

Na de match wisselen we contactgegevens van mentor en mentee uit. Het initiatief voor het plannen van een eerste afspraak ligt bij de mentee. Als mentor ga je vervolgens in gesprek met je mentee vanuit je eigen ervaring en perspectief rondom een van de thema’s. Daarbij bespreek je de ontwikkeling van je mentee en ondersteun je hem of haar met vraagstukken op basis van je eigen ervaringen. Een goede relatie met elkaar en vertrouwen in elkaar zijn daarbij cruciaal. De mentor en de mentee gaan in eerste instantie het commitment aan voor één jaar, waarbij zij elkaar dan twee tot vier keer ontmoeten. 

Wat moet je doen om deel te nemen

top

Alle (aspirant) leden van de NOB kunnen zich aanmelden als mentor vof mentee via het registratieformulier. Om mentor te worden moet je over meer dan vijf jaar werkervaring beschikken. 

Registratieformulier mentor
Registratieformulier mentee

Lees hier ook het interview met Susanne de Nooijer, bestuurslid van de NOB, over het NOB-mentorprogramma