U bent hier

NOB-notitie inzake kortetermijnoplossing box 3 arresten Hoge Raad

05 juli 2019

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er sprake is van een (op stelselniveau) buitensporig zware last in box 3 indien de belastingdruk in box 3 hoger is dan het gemiddeld zonder (veel) risico’s haalbare rendement. Dat vormt een schending van het recht op ongestoord genot van eigendom, zoals verwoord in artikel 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad heeft verder aangegeven dat het niet aan de Hoge Raad maar aan de wetgever is om in het rechtsherstel te voorzien.

De Orde is van opvatting dat een (beperkte) aanpassing per 1 januari 2020 nodig is om voorzichtige spaarders rechtsherstel en dus rechtszekerheid te bieden. Met bijgaande notitie tracht de Orde daartoe een bijdrage te leveren door de wetgever op overzichtelijke wijze te informeren over welke opties er zijn om de voorzichtige spaarder zo snel mogelijk rechtsherstel te bieden.

De Orde gaat in nader detail in op de volgende drie opties:

  • Optie 1: verhoging van het heffingvrije vermogen.
  • Optie 2: invoering van een ‘carve out’ voor spaartegoeden en tegenbewijsregeling.
  • Optie 3: Aansluiten bij werkelijk rendement spaartegoeden.

Deze notitie is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) en met medewerking van NOB-lid mr. J.A.R. van Eijsden.